ஹாங்க்சோ சர்வதேச விமான நிலையம் இருக்கிறது ஒரு விமான நிலையம் அமைந்துள்ளது ஹாங்சோ, ஜெஜியாங். It is one of the 378 விமான நிலையங்கள் இல் சீனா. முகவரி ஹாங்க்சோ சர்வதேச விமான நிலையம் இருக்கிறது சியோஷன் மாவட்டம், ஹாங்க்சோ, ஜெஜியாங், சீனா. ஹாங்க்சோ சர்வதேச விமான நிலையம் இல் தொடர்பு கொள்ளலாம் 8657186662999. ஹாங்க்சோ சர்வதேச விமான நிலையம் மதிப்பிடப்படுகிறது 4 (5 நட்சத்திரங்களில்) மூலம் 356 இணையத்தில் விமர்சகர்கள்.

சுற்றியுள்ள சில இடங்கள் ஹாங்க்சோ சர்வதேச விமான நிலையம் அவை -

ஹாங்க்சோ சர்வதேச விமான நிலையம் (விமான நிலையம்) சியோஷன் மாவட்டம், ஹாங்க்சோ, ஜெஜியாங், சீனா (தோராயமாக. 100 meters)
பாலி சீனா, ஜெஜியாங், ஹாங்க்சோ, சியாவோஷன் மாவட்டம், ஹாங்க்சோ சியாவோஷன் சர்வதேச விமான நிலையம் (தோராயமாக. 275 meters)
நாட்டிகா (வெளிப்புற விளையாட்டு கடை) சீனா, ஜெஜியாங், ஹாங்க்சோ, சியாவோஷன் மாவட்டம், ஹாங்க்சோ சியாவோஷன் சர்வதேச விமான நிலையம் (தோராயமாக. 275 meters)
சீன வங்கி (வங்கி) சீனா, Zhejiang, Hangzhou, Xiaoshan மாவட்டம், Xiaoshan சர்வதேச விமான நிலையம் (தோராயமாக. 275 meters)
பேங்க் ஆஃப் சீனா ஏடிஎம் (ஏடிஎம்) Xiaoshan மாவட்டம், Hangzhou, Zhejiang, சீனா (தோராயமாக. 328 meters)
இத்தாலிய காபி (காபி கடை) Xiaoshan மாவட்டம், Hangzhou, Zhejiang, சீனா (தோராயமாக. 328 meters)
யிஜியாங் கேட்டரிங் (சீன உணவகம்) Xiaoshan மாவட்டம், Hangzhou, Zhejiang, சீனா (தோராயமாக. 331 meters)
ஹ்யூகோ பாஸ் (ஆண்கள் துணிக்கடை) சீனா, Zhejiang, Hangzhou, Xiaoshan மாவட்டம், Hangzhou Xiaoshan சர்வதேச விமான நிலையம் (தோராயமாக. 275 meters)
கீல் (அழகுசாதன கடை) சீனா, Zhejiang, Hangzhou, Xiaoshan மாவட்டம், Hangzhou Xiaoshan சர்வதேச விமான நிலையம் (தோராயமாக. 275 meters)
ஸ்வரோவ்ஸ்கி (நகை கடை) சீனா, Zhejiang, Hangzhou, Xiaoshan மாவட்டம், Hangzhou Xiaoshan சர்வதேச விமான நிலையம் (தோராயமாக. 275 meters)

முக்கிய அடையாளங்களிலிருந்து தூரம்

இடையே உள்ள தூரம் ஹாங்க்சோ சர்வதேச விமான நிலையம் மற்றும் யூ ஃபீ கோயில் தோராயமாக உள்ளது 29 kilometers.
இடையே உள்ள தூரம் ஹாங்க்சோ சர்வதேச விமான நிலையம் மற்றும் பாடல் வம்ச நகரம் தோராயமாக உள்ளது 34 kilometers.
இடையே உள்ள தூரம் ஹாங்க்சோ சர்வதேச விமான நிலையம் மற்றும் ஏரிக்கரை பூங்கா தோராயமாக உள்ளது 27 kilometers.
இடையே உள்ள தூரம் ஹாங்க்சோ சர்வதேச விமான நிலையம் மற்றும் பாடல் வம்ச நகரம் தோராயமாக உள்ளது 34 kilometers.

மதிப்பீடு

4/5

தொடர்பு

முகவரி

சியோஷன் மாவட்டம், ஹாங்க்சோ, ஜெஜியாங், சீனா

இடம்

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்:

தொடர்பு எண் என்ன ஹாங்க்சோ சர்வதேச விமான நிலையம்?

தொடர்பு எண் ஹாங்க்சோ சர்வதேச விமான நிலையம் இருக்கிறது 8657186662999.

மதிப்பீடு என்ன ஹாங்க்சோ சர்வதேச விமான நிலையம்?

மதிப்பீடு ஹாங்க்சோ சர்வதேச விமான நிலையம் இருக்கிறது 4 5 நட்சத்திரங்களில்.

முகவரி என்ன ஹாங்க்சோ சர்வதேச விமான நிலையம்?

முகவரி ஹாங்க்சோ சர்வதேச விமான நிலையம் இருக்கிறது சியோஷன் மாவட்டம், ஹாங்க்சோ, ஜெஜியாங், சீனா.

எங்கே ஹாங்க்சோ சர்வதேச விமான நிலையம் அமைந்துள்ளதா?

ஹாங்க்சோ சர்வதேச விமான நிலையம் இல் அமைந்துள்ளது ஹாங்சோ, ஜெஜியாங்.

அது என்ன ஹாங்க்சோ சர்வதேச விமான நிலையம்?

ஹாங்க்சோ சர்வதேச விமான நிலையம் ஒரு விமான நிலையம் இல் சீனா

ஒரு விமர்சனம் எழுத

மக்களும் தேடுகிறார்கள்